KVIEČIAME KONSULTUOTIS DĖL NAUJO ES PARAMOS LAIKOTARPIO

2014 m. birželio 20 d. Europos Komisija patvirtino Lietuvos Respublikos partnerystės sutartį, kuri nustato Europos struktūrinių (ES) ir investicinių fondų investicijas 2014-2020 metais.

Pagrindinis Lietuvos 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos tikslas yra grąžinti šalį į spartaus ir tvaraus augimo kelią, mažinti šalies išsivystymo lygio atsilikimą nuo ES šalių vidurkio.

Socialinės ir ekonominės plėtros centro kompetentinga komanda nuolat stebi, analizuoja informaciją apie ES struktūrinę paramą. Išnagrinėję Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos pateiktus planuojamų priemonių pristatymus, išgryninome priemones, kurių numatytas veiklas esame pasirengę įgyvendinti profesionaliai ir kokybiškai, sukurdami pridėtinę vertę Jūsų organizacijai. Esame pasirengę padėti Jums priimti optimalius sprendimus, kad gauta parama sukurtų pamatus Jūsų organizacijos vystymuisi ir plėtrai.

Planuojamos priemonės:

1. Auditas pramonei LT skirta skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti.

2.Eco konsultantas LT skirtasuteikti įmonėms galimybę gauti savalaikę naudingą informaciją bei konsultacijas efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių resursų tausojimo klausimais, kas savo ruožtu jas paskatintų dažniau diegti efektyviai resursus ir išteklius naudojančias technologijas.

3. Eco inovacijos LT skirta skatinti mažas ir vidutines įmones, remiantis tarptautiniais standartais, diegti procesų ir organizacines eko-inovacijas, kurios suteiks joms galimybę racionaliau naudoti išteklius, leis užtikrinti taršos prevenciją, o taip pat taikyti įvarias ekologinio projektavimo priemones.

4. E – verslas LT skirta skatinti mažas ir vidutines įmones įsidiegti naujausius IRT (informacinių ir ryšių technologijų) sprendimus, skirtus verslo procesų (klientų aptarnavimo, tiekimo grandinės valdymo, įmonės išteklių valdymo ir pan.) optimizavimui, taip sudarant palankias sąlygas jų darbo našumo augimui.

5. Expo Konsultantas LT skirta suteikti reikiamą informacinę, konsultacinę, metodinę ir kitą paramą eksporto, potencialių rinkų paieškos klausimais.

6. Expo Sertifikatas LT skirta paremti įmonių, norinčių eksportuoti, gaminių ir paslaugų sertifikavimo išlaidas, kas padėtų sukurti tarptautinėse rinkose teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos įmonės teikia kokybiškus ir tarptautinius standartus atitinkančius gaminius ir paslaugas.

7. Inogeb LT skirta teikiant inovacijų konsultacines paslaugas mažoms ir vidutinėms įmonėms, didinti įmonių inovatyvumą, kartu siekiant sukurti efektyviai veikiančią žinių sklaidos terpę, kuri skatintų šalies įmones aktyviau plėtoti MTEPI (mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų) veiklas.

8. Inosertifikavimas LT skirta skatinti įmones vykdyti MTEPI veiklas, kurti ir diegti į rinką inovacijas.

9. Intelektas LT+ skirta skatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi, investuojant į MTEPI infrastruktūros kūrimą ir plėtrą, padedant įmonėms kurti naujas tyrėjų, technikų (laborantų) ir panašaus aukštos kvalifikacijos personalo darbo vietas.

10. Kompetencijų vaučeris skirta užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, sukuriant ir įdiegiant vaučerių sistemą.

11. Naujos galimybės skirta paskatinti įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

12. Procesas LT skirta skatinti įmones, remiantis tarptautiniais, europiniais arba nacionaliniais standartais, diegtis pažangių vadybos metodus ir valdymo sistemas, tuo sudaryti palankias sąlygas didinti įmonių darbo našumą.

13. Prognozavimo sistema skirta sukurti ir įgyvendinti vidutinės trukmės žmogiškųjų išteklių poreikio prognozavimo sistemą ir žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos sąsajų su darbo vietomis stebėsenos sistemą bei profesinio orientavimo produktus tikslinėms grupėms.

14. Smart Invest LT skirta pritraukti į Lietuvą kokybiškų užsienio investicijų MTEPI srityje pagal sumanios specializacijos kryptis ir susijusiose srityse, siekiant ūkio transformacijos.

15. Verslo konsultantas LT skirta suteikti reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą paramą verslo pradžios, finansavimo šaltinių, potencialių rinkų paieškos, naujų technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais asmenims, ketinantiems pradėti savo verslą ir veikiantiems ne ilgiau kaip 5 metus.

16. Invest LT+ skirta paskatinti MVĮ (mažas ir vidutines įmones), naudojantis finansinėmis priemonėmis, investuoti į esamų gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų pritaikymą bei naujų gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų, skirtų inovatyviems produktams gaminti ir inovatyvioms paslaugoms teikti, diegimą, kuris savo ruožtu didintų įmonių produktyvumą.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės:

Mindaugas, Tel.: 868601247

El. paštas: md@sepc.lt

Tikimės sėkmingo bendradarbiavimo!

Viešoji įstaiga „Socialinės ir ekonominės plėtros centras“ (SEPC) kviečia įmones pasinaudoti ES paramos galimybėmis vykdant mokslinių tyrimų, mokymų, elektroninio versloprojektus. Kviečiame susisiekti ir mes Jums suteiksime išsamią konsultaciją apie Jūsų projekto vystymo su ES parama galimybes.

Prioritetiniai paramos kriterijai įmonėms, kurios:

§  Atitinka mažos ar/ir vidutinės įmonės statusą;

§  Eksportuoja savo produkciją;

§  Naudoja vidutines ar/ir aukštas technologijas;

§  Suplanavusios savo plėtros ir investicijų poreikį;

§  Kuriančios naujus ir inovatyvius produktus.

2003-2014 m. mūsų klientai sėkmingai įsisavino virš 380 mln. Lt. ES paramos. Visus mūsų projektus galite rasti mūsų internetinėje svetainėje http://www.sepc.lt/projektai

Atsižvelgdami į individualius Jūsų įmonės pageidavimus ir poreikius parengsime konkrečiai Jums tinkantį projekto pasiūlymą. Jei susidomėjote bendradarbiavimo su SEPC galimybe, maloniai kviečiame susisiekti su mumis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *