„LIETUVOS ENERGIJA“ UŽSAKYMU PARENGTI DU INVESTICINIAI PROJEKTAI

Pagal sutartį su AB „Lietuvos energija“ Socialinės ir ekonominės plėtros centras parengė du investicinius projektus ir paraiškas ES struktūrinių fondų paramai gauti. Informacija apie projektus: 1. 330/110/10 KV Šiaulių transformatorių pastotės 110 KV skirstyklos rekonstrukcijos projekto apimtis – 70 mln. Lt. Prašoma suma iš ES struktūrinių fondų – 28 mln. Lt. Projekto trukmė – 60 mėn. Esama Lietuvos energetikos sistemoje didieji generacijos šaltiniai – Lietuvos elektrinė ir Ignalinos AE yra išdėstyti rytinėje sistemos dalyje. Augant suvartojimui Vakarinėje Lietuvos dalyje, kurioje beveik nėra generuojančių šaltinių (deficitinis regionas), energetikos sistemos darbo patikimumo padidinimui Šiaulių apskrityje planuojama pastatyti 330 kV „Mūšos“ paskirstymo punktą (PP) ir 330 kV elektros perdavimo liniją „Panevėžys – Mūša“. Planuojami 330 kV PP ir EPL labai svarbūs siekiant pagerinti Lietuvos 330 kV perdavimo tinklo funkcionavimą, rengiantis tarpsisteminės jungties tarp Lietuvos ir Švedijos energetikos sistemų įgyvendinimui. 330 kV „Mūšos“ PP bus tiesiogiai prijungtas prie 330/110/10 kV Šiaulių TP 330 kV dalies, kuri jau rekonstruota. Tačiau 330/110/10 kV Šiaulių TP 110 kV skirstyklos esami pirminės ir antrinės komutacijos įrenginiai yra labai prastos būklės. Ši pastotė yra labai svarbi operatyvinio valdymo aspektu – 110 kV dalyje yra 11 prijunginių – 9 oro linijos ir 2 autotransformatoriai, taigi, siekiant užtikrinti patikimą 330/110/10 kV Šiaulių TP darbą ir elektros energijos tiekimo patikimumą Šiaulių regionui bei pasiruošti naujo 330 kV „Mūšos“ PP prijungimui prie Lietuvos 330 kV perdavimo tinklo, būtina pakeisti ne tik senus 330/110/10 kV Šiaulių TP 110 kV skirstyklos įrenginius bet ir skirstyklos schemą. 2. 330/110/10 KV Panevėžio transformatorių pastotės 110 KV rekonstrukcijos projekto apimtis – 45 mln. Lt. Prašoma suma iš ES struktūrinių fondų – 18 mln. Lt. Projekto trukmė – 48 mėn. Esama Lietuvos energetikos sistemos 330 kV tinklo schema yra tokia, kad, atsijungus dvigrandei 330 kV linijai tarp Kruonio HAE ir Lietuvos elektrinės, sistema pasidalija į dvi pagal apkrovas maždaug lygias dalis, su pagrindiniais elektros energijos šaltiniais – Lietuvos elektrine ir Ignalinos AE rytinėje sistemos dalyje. Vakarinėje Lietuvos dalyje beveik nėra generuojančių šaltinių – deficitinis regionas, aprūpinamas elektra kaimyninių šalių (Latvijos ir Baltarusijos) pagalba. Sistemos darbo patikimumo padidinimui planuojama pastatyti 330 kV elektros perdavimo liniją „Panevėžys – Mūša“. Pastačius oro liniją „Panevėžys-Mūša“ žymiai sumažėtų galios tranzitas per Latvijos energetikos sistemą, tuo pačiu sumažėtų priklausomybė nuo kaimyninių šalių ir padidėtų Lietuvos energetikos sistemos patikimumas. Planuojama 330 kV oro linija taip pat svarbi siekiant pagerinti Lietuvos 330 kV perdavimo tinklo funkcionavimą, rengiantis tarpsisteminės jungties tarp Lietuvos ir Švedijos energetikos sistemų įgyvendinimui, t. y. siekiant užtikrinti elektros energijos perdavimo galimybes iš rytinės Lietuvos dalies į vakarinę.
Minėta 330 kV oro linija būtų jungiama prie 330/110/10 kV Panevėžio TP, kuri eksploatuojama jau 38 metus (nuo 1970), taigi numatytas TP eksploatacijos laikas (35 metai) baigėsi ir siekiant užtikrinti patikimą TP darbą, būtina keisti transformatorių pastotės esamus įrenginius naujais.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *