Ūkio ministro įsakymas dėl paraiškų ERPF priėmimo sustabdymo!

DĖL PARAIŠKŲ, siekiant gauti europos sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą PAGAL LIETUVOS 2004–2006 M. BENDRĄJĮ PROGRAMAVIMO DOKUMENTą, priėmimo nutraukimo

2005 m. sausio 7 d. Nr. 4-1Vilnius

Vadovaudamasis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649 „Dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo Lietuvoje“ (Žin., 2001, Nr. 48-1676; 2003, Nr. 88-3999), 9.8 punktu ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 (Žin., 1998, Nr. 67-1957; 2004, Nr. 175-6489), 5.11 punktu ir atsižvelgdamas į Gairių pareiškėjams (viešajam sektoriui), siekiant gauti ES struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumentą, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 4-222 (Žin. 2004 Nr. 101-3749), 72.2 punktą bei Gairių pareiškėjams (verslumo, verslo ir investicijų plėtros skatinimas), siekiant gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumentą, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 4-242 (Žin. 2004 Nr. 102-3752), 97 punktą:1. N u t r a u k i u  nuo 2005 m. vasario 17 d. paraiškų, teikiamų siekiant gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1 prioriteto 2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ veiklų grupę „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas visuomeniniame sektoriuje“ („Informaciniai pranešimai“, 2004, Nr. 50), pagal 3 prioriteto 1 priemonę „Tiesioginė parama verslui“ dideliems ūkio subjektams ir pagal 3 prioriteto 1 priemonės „Tiesioginė parama verslui“ veiklų grupę „Apgyvendinimo, konferencijų ir pramogų objektų kūrimas ir plėtra bei kultūros ir istorinio paveldo objektų pritaikymas turizmo poreikiams“ („Informaciniai pranešimai“, 2004, Nr. 50), priėmimą.2.P a v e d u  ministerijos sekretoriui Gediminui Rainiui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

Ūkio ministras                                                                          Viktor Uspaskich

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *